Tổ Tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống cho học si

Danh sách tổ Tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống

  • PDF.InEmail

T

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Huỳnh Đức

Lôc

 

Tổ trưởng

02

Trần Thị

x Tổ viên

 

03

Lê Tấn

Trọng

 

Tổ viên

04

Huỳnh Thị

X

Tổ viên

05

Trần Thị Lệ 

Thủy

X

Tổ viên

06

Trương Thị 

Năm

X

Tổ viên

07

Nguyễn Thị

Phương B

X

Tổ viên

08

Phan Thị

Hiền

Tổ viên

09

Nguyễn Thị Thanh

Hương

x

Tổ viên

Đang trực tuyến

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

HomeCơ cấu tổ chứcCác tổ chuyên mônTổ Tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS