TRƯỜNG PTDTNT THCS HIỆP ĐỨC
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:30/3/2020 đến ngày:5/4/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

PHÂN CÔNG TRỰC

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 30/3
Ba 31/3
Tư 1/4
Năm 2/4
Sáu 3/4
Bảy 4/4
CN 5/4