Hồ sơ

Danh sách ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2015-2016

  • PDF.InEmail

Click vào đây để xem

Nghị quyết Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2015-2016

  • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Nghị quyết Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2014-2015

  • PDF.InEmail

Click vào đây để xem

Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2014-2015

  • PDF.InEmail

                                        DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

                                                                         Năm học 2014-2015

 

TT

Họ và tên

Phụ huynh lớp

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Phước

Cận

8/1

Trưởng ban

 

2

Trương Quang

Phổ

6/1

P. Trưởng ban

Thư ký+Thủ quỹ

3

Hồ Văn

Xuân

6/3

P. Trưởng ban

 

4

Đinh Văn

Linh

9/2

P. Trưởng ban

 

5

Hồ Thị Kim

Yến

6/2

Thành viên

 

6

Hồ Thị

Xuân

6/4

Thành viên

 

7

Nguyễn

Thuấn

7/1

Thành viên

 

8

Nguyễn Hữu

Quang

7/2

Thành viên

 

9

Hồ Văn

Linh

7/3

Thành viên

 

10

Hồ Thị Xuân

Thủy

7/4

Thành viên

 

11

Phạm Sỹ

Hợp

8/1

Thành viên

 

12

Hồ Thị

Đông

8/2

Thành viên

 

13

Hồ Văn

Xiêm

8/3

Thành viên

 

14

Trương Văn

Thu

9/1

Thành viên

 

 

Danh sách này có 14 thành viên

 

Đang trực tuyến

Hiện có 5 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

HomeCơ cấu tổ chứcBan đại diện cha mẹ học sinh

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS