Tổ Văn Phòng

Danh sách tổ Văn phòng

  • PDF.InEmail

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Nguyễn Thị

Diễm x Tổ trưởng

 

02

Trần Thị

Minh x Tổ viên

 

03

Võ Thị Diệu

Hiền

X

Tổ viên

 TTCĐ

04

Trần Thị Hoài

Thương

Tổ viên

 

05

Lê Thị

Lộc x

Tổ viên

 

 06

Trần Thị  Tâm   Tổ viên

 

Đang trực tuyến

Hiện có 13 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS