Tổ Quản lý nội trú

Danh sách tổ Quản lý nội trú

  • PDF.InEmail

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Zơ Râm

Hưới

 

Tổ trưởng

 

02

Phạm Thị 

Tài x

Tổ viên

 Bếp trưởng

03

Võ Thị Ái

Vân

x

Tổ viên

 

04

Võ Thị

Tửu

Tổ viên

 

05

Lê Thị Thanh

Phước

x

Tổ viên

 

06

Nguyễn Thị

Phượng (A) x

Tổ viên

 

07

 Trần Văn

Tiến Tổ viên

 

Đang trực tuyến

Hiện có 16 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS