Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ - Thể dục

Danh sách tổ Tự nhiên 2

  • PDF.InEmail

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Nguyễn Thị Thu

Phượng

Tổ trưởng

 

02

Võ Thị 

Nga

 

Tổ viên

 

03

Nguyễn Tấn

Cảnh Tổ viên

04

Hồ Văn

Chơn

 

Tổ viên

 

05

Nguyễn Xuân

Tiến

 

Tổ viên

 

06

 

 

07

Trần Văn

Sang

 

Tổ viên

 

08

Huỳnh Ngọc

Hải

 

Tổ viên

PHT

09

Trần Văn

Xinh

 

Tổ viên

TPT Đội

Đang trực tuyến

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

HomeCơ cấu tổ chứcCác tổ chuyên mônTổ Hóa – Sinh – Công nghệ - Thể dục

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS