Tổ Toán – Lý – Tin

Danh sách tổ Tự nhiên 1

  • PDF.InEmail

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Phạm Thành

Tri

 x

Tổ  viên

 

02

Trương Văn

 

Thọ 

 

Tổ trưởng

 

03

Lê Thị

Hòa

X

Tổ viên

 

04

Nguyễn Thị Thành

Tâm

X

Tổ viên

 TTCĐ

05

Nguyễn Hùng

Minh

 

Tổ viên

 

06

Trần Văn 

Vui

 

Tổ viên

 

07

Lê Thị Ánh

Nguyên

X

Tổ viên

 

08

Nguyễn

Lưc Tổ viên

 

09

Phan Thị 

Hân x Tổ viên

 

10

Hồ Thị Kiều 

Trang x Tổ viên

 

Đang trực tuyến

Hiện có 5 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS