Tổ Văn – Nhạc – GDCD

Danh sách tổ Văn - Nhạc - GDCD

  • PDF.InEmail

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Mạc Thị Kim

Loan x Tổ trưởng

 

02

Dương Thị Túy

Phượng

X

Tổ viên

 TTCĐ

03

Nguyễn Thị Kim

Sa

X

Tổ viên

 

04

Nguyễn Thị lệ

Hoa

X

Tổ viên

 

05

Nguyễn Phước

Thiện

 

Tổ viên

 

06

Phan Thái Quốc

Tân Tổ viên

 

07

Trịnh Thị

Kiều

X

Tổ viên

 

08

Võ Hoàng

Đạo

 

Tổ viên

 

09

Hồ Thị

Lắm

x

Tổ viên

 

10

Hồ Thị Kim

Sương

x

Tổ viên

 

11

Trần Văn

Hoàng

 

Tổ viên

Hiệu trưởng

Đang trực tuyến

Hiện có 17 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS