Thông tin thông báo

Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

  • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

  • PDF.InEmail

Click vào đây để xem

Nghị quyết của chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

  • PDF.InEmail

Click vào đây để xem

Quyết định về dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh Quảng Nam

  • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Hướng dẫn quản lý dạy thêm, học thêm của Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Thông tư 01/2011/TT-BNV

  • PDF.InEmail

Clilck vào đây để tải về

Đang trực tuyến

Hiện có 23 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

HomeĐiều hànhThông tin, thông báo

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS