Thông tin thông báo

Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ GD&ĐT

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của tỉnh Quảng Nam

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Thông tư 08/2016/TT-BGD-ĐT của Bộ GDĐT về chế độ đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem

Nghị quyết của chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem

Quyết định về dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh Quảng Nam

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Đang trực tuyến

Hiện có 14 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

 • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
 • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
 • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
 • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

HomeĐiều hànhThông tin, thông báo

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS