Thông tin thông báo

Thời khóa biểu tuần 1 (2022-2023)

 • PDF.InEmail

1Tkb_TUAN1_2022_2023.xls

Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2022-2023 của UBND tỉnh Quảng Nam

 • PDF.InEmail

6_chi_thi_nam_hoc_22-23._cua_Tinh.pdf

Báo cáo 3 công khai 2021-2022

 • PDF.InEmail

11_BC_3_cong_khai_2021-2022.pdf

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022

 • PDF.InEmail

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022

Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ GD&ĐT

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của tỉnh Quảng Nam

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Thông tư 08/2016/TT-BGD-ĐT của Bộ GDĐT về chế độ đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách

 • PDF.InEmail

Click vào đây để xem và tải về

Đang trực tuyến

Hiện có 6 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

 • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
 • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
 • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
 • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

HomeĐiều hànhThông tin, thông báo

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS