Thời khoá biểu

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thời khóa biếu tuần 9 (2021-2022) Quản trị Website 1835
2 Thời khóa biếu buổi chiều và tăng cường (13/9/2021) Quản trị Website 827
3 Thời khóa biếu dot 1 (6/9/2021) Quản trị Website 862
4 Thời khóa biểu đợt 5 (Từ ngày 20-11-2017) Quản trị Website 2999
5 Thời khóa biểu đợt 4 (Từ ngày 25-09-2017) Quản trị Website 2663
6 Thời khóa biểu đợt 3 (Từ ngày 11-09-2017) Quản trị Website 3401
7 Thời khóa biểu đợt 2 (Từ ngày 05-09-2017) Quản trị Website 2803
8 Thời khóa biểu đợt 1 (Từ ngày 28-8-2017) Quản trị Website 2815

Đang trực tuyến

Hiện có 10 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

HomeĐiều hànhThời khoá biểu

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS