Kế hoạch công tác tháng

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Kế hoạch tháng 9/2022 Quản trị Website 291
2 Kế hoạch công tác tháng 11/2021 Quản trị Website 614
3 Kế hoạch công tác tháng 10/2021 Quản trị Website 579
4 Kế hoạch công tác tháng 01/2018 Quản trị Website 2451
5 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017 Quản trị Website 3172
6 Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017 Quản trị Website 2373
7 Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2017 Quản trị Website 1791
8 Kế hoạch công tác tháng 09 năm 2017 Quản trị Website 1945
9 Kế hoạch công tác tháng 08 năm 2017 Quản trị Website 2008

Đang trực tuyến

Hiện có 14 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

HomeĐiều hànhKế hoạch công tác tháng

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS