Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

  • PDF.InEmail

Mời thầy cô nhấn vào link dưới đây để tải các kế hoạch giáo dục các môn học của tổ.

https://drive.google.com/drive/folders/1-UFJ6bAs0OE8Gt4_fEcolXc6Hkf-bUTn?usp=drive_link

Đang trực tuyến

Hiện có 5 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn thấy giao diện này thế nào?
Kết quả

Gallery ảnh

Liên kết web

logo-260

ooffice

Văn bản mới

  • Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP (0C5C4d01.pdf)
  • Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (4C089d01.pdf)
  • Về việc ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh (QD_BNV1791.doc)
  • Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (cdpc.pdf)

Liên hệ hiệu trưởng

Thầy Trần Văn Hoàng
Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam
Tel: 0510.3883730
Email: tranhoangntdt@yahoo.com.vn 

HomeTin tứcBản tin trườngKế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS