TRƯỜNG PTDTNT HIỆP ĐỨC


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:10/6/2024 đến ngày:16/6/2024
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

PHÂN CÔNG TRỰC

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 10/6
Ba 11/6
Tư 12/6
Năm 13/6
Sáu 14/6
Bảy 15/6
CN 16/6