Danh sách Chi Hội chữ thập đỏ

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Ghi chú

01

Trần Văn

Bình

 

Chi hội trưởng

 

02

Trần Văn

Xinh

 

Chi hội phó

 

03

Huỳnh Đức

Lộc

 

Thư ký‎