Phê duyệt đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Hiệp Đức

Ngày 16/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả ký quyết định số 819/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Hiệp Đức; Hạng mục: Khối nhà lớp học 12 phòng, San nền.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, địa điểm xây dựng tại Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức với diện tích sử dụng đất 16.137m2. Tổng mức đầu tư hơn 7,6 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện, thời gian thực hiện năm 2013. Mục tiêu đầu tư nhằm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ phát triển giáo dục tại địa phương.


Tin mới hơn: